• Störk-Tronic FAQs.

Felmeddelanden

Varför ändras regulatorns temperaturindikering inte trots att temperaturen på termometern är lägre / sjunker / …?

  1. Om din regulator befinner sig i avfrostningsläge är temperaturindikeringen låst. Efter att avfrostningen avslutats skall temperaturindikeringen fungera normalt igen.
  2. Om regulatorn har hängt sig pga. störningar stänger du av regulatorn i minst 5 minuter och startar den sedan på nytt.

Om du trots detta har fortsatta problem med regulatorn kan du vända dig till vårt kunniga försäljningsteam.

Givaren är ansluten, ändå kommer ett felmeddelande. Vad beror det på?

Det finns flera anledningar till varför det kommer ett felmeddelande.

  1. Givaren är inte korrekt ansluten. Kontrollera anslutningen.
  2. Du har installerat fel givare eller givaren är inte korrekt ansluten till regulatorn. I så fall finner du information om givaren i ditt datablad som hjälper dig vidare. 
  3. Om det rör sig om ett termoelement ska du tänka på polariteten och kontrollera den.

Om du inte kan hitta orsaken till problemet kan du vända dig till vårt kunniga försäljningsteam.

SNABBSÖKNING EFTER PRODUKTER

Var finns en beskrivning av felmeddelandena?

Felmeddelanden hos standardapparater
- F1H Givaravbrott, givarmotstånd för högt
- F1L Givarkortslutning, givarmotstånd för lågt
- F0-  Felaktigt beräknat ärvärde 
- F1-  Givarbrott eller -kortslutning på givare 1
- F2-  Givarbrott eller -kortslutning på givare 2
- F3-  Givarbrott eller -kortslutning på givare 3
- F4-  Givarbrott eller -kortslutning på givare 4
- F5-  Felaktigt bärvärde i dataminnet
- EP-  EEPROM-fel i dataminnet

Hos avfrostningsregulatorer
- E0 Givarfel på kylrumsgivaren
- E1 Givarfel på förångningsgivaren
- E2 EEPROM-fel i dataminnet
- E3 Spänningsavbrott vid  ext. larmingång

Information och åtgärder

Felen F0-, EP- och E2 kan endast repareras i vår fabrik om funktionen inte kan återställas genom att stänga av och slå på regulatorn igen. Felen F2-, F3- och F4- kan indikeras som "Börvärdesfel" hos apparater med extern eller analog börvärdesinställning. Här måste anslutningen kontrolleras.
Om de inställbara värdena visas med "L--" eller "H--" har pga. av en störning värdet hamnat utanför det tillåtna. Här kan man försöka återställa det önskade värdet genom att trycka länge på tangenterna SET + UPP ("L--") resp. SET + NER ("H--"). 

Felmeddelanden som inte är listade är i regel EEPROM-fel.  I modellserierna TRK, TRL, TRM, TRS och TRW finns det avvikande felmeddelanden.

Ytterligare regulatorspecifika felmeddelanden finner du i databladet till din regulator.

SNABBSÖKNING EFTER PRODUKTER

Vad betyder F90-F93?

Felmeddelandena F90 - F93 är kommunikationsfel. Kontakta vårt  försäljningsteam för att åtgärda felet.

Kontakt

Hur åtgärdar jag felmeddelandet EP?

Detta fel orsakas av strömpeakar. Gör regulatorn strömlös ca 20 minuter och starta om den. 
Mer information finner du i installansionsanvisningarna till din regulator.

SNABBSÖKNING EFTER PRODUKTER

Är din fråga inte med?

Kontakta oss då personligen! Oavsett om det är via e-post eller telefon - vi ser fram emot att komma i kontakt med dig.

 

Kontakt