• Störk-Tronic Management, VD, VD, internationell, över hela världen.

    Din tillfredställelse.
    Vår personliga
    angelägenhet.

Toppkvalitet grundar sig på tillit.

Andreas och Gabor Kleimann, E. Holzäpfel, D. Gauthier samt E. Van Trier garanterar personligen produkternas kvalitet och står för en ärlig och sammarbetsvillig kontakt med kunderna. Företagledningen är överens: "Toppkvalitet grundar sig på tillit". Kravet på kvalitet inom Störk-Tronic följer en enkel formel: felfria produkter oavsett kvantitet. Det är vi inte enbart skyldiga våra kunder, utan även epitetet "Made in Germany". Därför investerar vi kontinuerligt i högmoderna produktionsanläggningar och genomför redan under produktionen kvalitetskontroller på flera nivåer. 

Gabor Kleimann

2010 blev Gabor Kleimann medlem i företagsledningen för Störk-Tronic, sedan 2015 är han ensam VD för företagsgruppen. Han har bidragit starkt till den ökade internationaliseringen av Störk-Tronic och dess framtidsstrategi baserad på toppmoderna styrenheter och mätteknik. Företaget kommer att forsätta utvecklas i hans regi.

 


Andreas Kleimann

År 1988 grundade Andreas Kleimann företaget Störk-Tronic som oberoende firma i Stuttgart-Vaihingen. Fram till 2010 var han ensam ansvarig  i ledningen av företaget och har, från den tidigare lilla lokala firman, skapat ett internationellt framgångsrikt företag i premiumsegmentet för mät- och reglerteknik.

 


Egon Van Trier

Via mångåriga affärsrelationer samarbetade Egon Van Trier sedan flera år med Störk-Tronic och besitter stor kunskap om produkterna. Han har dessutom lång erfarenhet inom mät- och regleteknik. Sedan 2015 är han VD för Störk-Tronic Niederlande B.V. med säte i Bleiswijk utanför Rotterdam.


Didier Gauthier

När Störk-Tronic Frankrike grundades  2011 blev Didier Gauthier företagets VD och tar sedan dess hand om våra franskspråkiga kunder i Frankrike, franskspråkiga delen av Schweiz samt federationen Vallonien-Bryssel i Belgien.

 


Edgar Holzäpfel

Som medgrundare är Edgar Holzäpfel en viktig del av företaget Störk-Tronic. I början av sin karriär var han verksam som utvecklare i företaget, blev några år senare utvecklingschef och är sedan 2014 teknisk ansvarig. Sedan 2017 har han dessutom fullmakt att representera företaget i alla avseenden.

Vi vill gärna ha kontakt med Er.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta då vårt kunniga försäljningsteam. Hos oss är du alltid välkommen!

 

Kontakt