• Störk-Tronic FAQs.

Foutmeldingen

Waarom wijzigt de temperatuurweergave op de regelaar niet hoewel de temperatuur op thermometer lager is /daalt / …?

  1. Als uw regelaar zich in "Ontdooien" bevindt, is de temperatuurweergave bevroren. Na beëindiging van het ontdooien zou de temperatuurweergave weer normaal moeten werken.
  2. Indien de regelaar door storingspieken gestopt is, schakelt u de regelaar gedurende minstens 5 minuten uit en start u de regelaar vervolgens opnieuw.

Indien u nog steeds problemen met uw regelaar hebt, neemt u contact op met ons vakkundig verkoopteam.

De sensor is aangesloten, maar toch wordt er een foutmelding weergegeven. Waaraan ligt dat?

Er zijn verschillende mogelijkheden waarom de foutmelding optreedt.

  1. De sensor is niet correct aangesloten. Controleer de aansluiting.
  2. U hebt de verkeerde sensor geïnstalleerd of de sensor is niet correct met de regelaar verbonden. In dit geval vindt u handige informatie over de fout in uw gegevensblad. (Link naar product-snelvinder)
  3. Als het een thermo-element is, neem dan de polariteit in acht en controleer deze.

Indien u het probleem niet vindt, kunt u contact opnemen met ons vakkundig verkoopteam.

Product-Snelvinder

Waar vind ik de beschrijving van de foutmeldingen?

Foutmeldingen bij de standaardtoestellen
- F1H Sensorbreuk, sensorweerstand te hoog
- F1L Sensorkortsluiting, sensorweerstand te laag
- F0-  Foutief bepaalde werkelijke waarde
- F1-  Sensorbreuk of -kortsluiting bij sensor 1
- F2-  Sensorbreuk of -kortsluiting bij sensor 2
- F3-  Sensorbreuk of -kortsluiting bij sensor 3
- F4-  Sensorbreuk of -kortsluiting bij sensor 4
- F5-  Foutieve werkelijke waarde in de gegevensopslag
- EP-  EEPROM-fout in de gegevensopslag

Bij de koelregelaars
- E0 Sensorfout bij de koelruimtesensor
- E1 Sensorfout bij de verdampersensor
- E2 EEPROM-fout in de gegevensopslag
- E3 Spanningsuitval bij de ext. alarmingang

Opmerkingen en oplossing
De fouten F0-, EP- en E2 kunnen enkel in de fabriek gerepareerd worden als door uit- en inschakelen de functie niet kan worden hersteld. De fouten F2-, F3- en F4- kunnen bij toestellen met externe of analoge weergave van de werkelijke waarde als "fout bij streefwaarde" worden weergegeven. Hier moet de aansluiting gecontroleerd worden.
Als er instelbare waarden met „L--“ of „H--“ worden weergegeven, is er meestal als gevolg van een storing een onder- of overschrijding van het weer te geven waardebereik opgetreden. Hier kan door zeer lang drukken op de toetsen SET + PIJL OMHOOG resp. SET + PIJL OMLAAG geprobeerd worden om de gewenste waarde terug te winnen. 

Niet weergegeven foutmeldingen zijn normaliter EEPROM-fouten.  Bij de reeks TRK, TRL, TRM, TRS en TRW zijn er afwijkende foutmeldingen.

Andere regelaarspecifieke foutmeldingen vindt u op het informatieblad van uw regelaar.

Product-Snelvinder

Wat betekent F90-F93?

De foutmeldingen F90 - F93 zijn communicatiefouten. Neem contact op met ons vriendelijk verkoopteam om de fout op te lossen.

Contact

Hoe los ik foutmelding EP op?

Deze fouten worden door storingspieken veroorzaakt. Koppel de regelaar gedurende 20 minuten af van het stroomnet. 
Meer informatie vindt u in de installatie-instructies van uw regelaar.

Product_Snelvinder

Uw vraag stond er niet tussen?

Neem dan persoonlijk contact met ons op! Via e-mail of telefoon - we kijken uit naar het contact met u.

 

Contact