• [Translate to Schwedisch:] Störk-Tronic aktuelles, Neuigkeiten, Neuheiten, News, Messe, Artikel, Unternehmen.

    Företagsnyheter,
    mässor och artiklar.

Nyheter från Störk-Tronic.

Lär dig mer om vårt företag, besök oss på en mässa eller läs spännande artiklar om företaget Störk-Tronic. Klicka på ikonen och sök efter ett ämnesområde som intresserar dig. Mycket nöje!

Företagsnyheter

Mässor

Artiklar

2019-03: Kyla & Värme: Nya styrningar från Störk-Tronic med integrerad 24 VDC fläktstyrning

Nya styrningar från Störk-Tronic med integrerad 24 VDC fläktstyrning

Störk-Tronic är sedan 30 år tillverkare av elektroniska regulatorer för kyla och värme. Vi har nu tagit fram en serie produkter för alla typer av kyl- och värmeapplikationer.

Regulatorerna från Störk-Tronic är utvecklade och producerade i vår egen fabrik i Tyskland.

 

Installation

Den nya serien omfattar ST181, som kan fås både som kompakt och splitvariant, ST-Box är för splitinstallation och finns i olika storlekar.

Fördelarna med splitinstallation är att man kan förenkla monteringen genom att endast en kabel behövs för att ansluta displayenheten. En standard CAT 5 kabel används för både kommunikation och drivspänning . Genom detta och sina betydligt mindre installationsmått blir displayen mer lättplacerad i produkten. Allt övrigt kablage dras endast till boxen som kan placeras på lämplig plats för att minimera kabeldragning. Med ett splitsystem kan även valet av displayenhet varieras efter produktens behov och komplexitet.

Våra nya regulatorer har en integrerad 24 VDC fläktstyrning vilket gör att inga externa fläktmoduler och extra kopplingar behöver göras. Att kunna varvtalsstyra fläkten ökar energieffektiviteten vilket är viktigt med de ökade kraven som kommer på kylutrustning i och med det nya beslutet i EU om att energimärka dessa produkter.

Regulatorerna är dessutom utrustade med WAGO-kontakter som är både färg- och mekaniskt kodade vilket snabbar upp monteringen och eliminerar risken för felkopplingar. Inga externa kopplingar behövs då allt är inkluderat i WAGO-kontakterna, ”plug and play”.

 

Handhavande

Regulatorer från Störk-Tronic är enkla att hantera. Via en omfattande parameterlistan kan den anpassas för att få önskad funktionalitet sin produkt. Har man dessutom en produktserie som kräver olika parametersättning kan man ha flera olika parameterlistor lagrade i regulatorn. Det betyder att för att anpassa den till en viss produkt i serien behöver endast en parameter ändras som avgör vilken parameterlista som skall vara aktiv. Detta är även en fördel ur reservdelshantering eftersom en regulator passar till hela produktserien endast beroende av vilken parameterlista som är aktiverad.

Åtkomst av parameterar kan låsas i flera nivåer för att förhindra obehöriga att få möjlighet att göra felaktiga inställningar. Brukaren kan till exempel endast ges möjlighet att ställa in börvärdet medan en tekniker skall ha åtkomst även till styrparametrarna.

ST181 och ST-Box kan levereras med olika displayalternativ, 7-segments LED, OLED, glastouch eller 7” kapacitiv touch för att nämna några.

Via den inbyggda ST-BUSen kan regulatorerna kopplas i ett internt nätverk och övervakas i vår Commander. Här finns också möjlighet till molntjänst och fjärrövervakning.

 

Tillförlitlighet

Detta är något som ökar i betydelse, som en del av livscykelkostnaden, för de som är driftsanavariga för kommersiella kyl- och värmeinstallationer. Störk-Tronic har lång erfarenhet av att tillverka och utveckla regulatorer och bedriver kontinuerlig utvecklig för att möta dagens krav. Kraftfulla reläer används för att säkerställa lång livslängd. Innan leverans genomgår alla regulatorer ett 24 timmar långt stresstest där vi säkerställer att samtliga komponenter fungerar som de skall.

Hälsokontrollen, säljmöte och grillfest på vårt huvudkontor i Stuttgart.

Efter den regelbundna hälsokontrollen och en framgångsrik säljkonferens avslutades en händelserik vecka i juni 2019 med årets grillfest i solskenet på vårt huvudkontor i Stuttgart.

Nytt säljkontor i Storbritannien.

Störk-Tronic som redan är representerat med dotterbolag i Frankrike och Nederländerna samt ett säljkontor i Sverige forsätter sin expansion utanför Tyskland. Störk-Tronic öppnar ett nytt säljkontor nära Birmingham. Kontoret bemannas av Mr. Raymond O'Reilly som kommer att ta hand om befintliga och potentiella kunder i Storbritannien och på Irland.

Ny säljare för sydöstra Tyskland.

Sedan Maj är Kurt Kerschdorfer ansvarig för våra kunder och intressenter i Bavaria. Från sitt centralt placerade hemmakontor nära München kan han besöka existerande och potentiella kunder snabbt och flexibelt.

Tack vare sin långa erfarenhet av att konsultera kring och designa tekniska lösningar kommer han att ta med sig sina expertkunskaper till sin nya position.

Vi vill gärna ha kontakt med Er.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta då vårt kunniga försäljningsteam. Hos oss är du alltid välkommen!

 

Kontakt