• Störk-Tronic mät- och styrteknik, regulatorer, kontrollenheter för medicinsk teknik, blodkylning, blodskydd, blodkylare, plasma.

  Hightech-lösningar för laboratorie- och medicinsk utrustning.

Teknologi- och kvalitetsledare inom reglering av högkänsliga apparater.

Att kunna säkerställa de föreskrivna temperaturvärdena är utomordentligt viktigt särskilt inom medicinsk-, analys- och laboratorieutrustning. Den mikroprocessor styrda regleringstekniken från Störk-Tronic kontrollerar alla komponenter så att samtliga börvärden uppfylls, även inom väldigt snäva toleranser. Alla våra temperaturregleringar arbetar felfritt även under extrema förhållanden.

Varför Störk-Tronic?

Säkerhet och kvalitet har för oss högsta prioritet.

Vi hos Störk-Tronic har målsättningen att endast leverera förstklassiga produkter. Framförallt vid kylning av mänskliga organ avsedda för transplantationer, vid lagring av mediciner och blodprodukter, är det av stor betydelse att endast tillåta minimala avvikelser från börvärden . Genom den målsättningen kan vi även inom medicinsk utrustning garantera den bästa säkerheten för våra kunder. 

 

Höjdpunkter inom medicinsk utrustning:

 • 30 års know-how inom medicinsk- och laboratorieutrustning med många projekt över hela världen
 • Enkel idrifttagning av reglerenheterna 
 • Många parametriseringsalternativ för reglerenheterna
 • Lång livslängd tack vare bästa kvalitet
 • Ett stort antal olika displayalternativ: LED, OLED, LCD
 • På glasregulatorer används endast äkta glas
 • Batteribackup vid spänningsavbrott
 • Minimal regleravvikelse för extrem precision
 • Dubbel säkerhet vid avbrott genom separerad larm- och reglerkrets

Fördelar för dina kunder:

 • Kortare upplärning  tack vare enkel manövrering av produkten för slutanvändaren 
 • Minskning av löpande kostnader
 • Processövervakning med Commander
 • Datalagring och åtkomst av data möjlig via Cloud (molntjänst)

Flexibilitet och kvalitet

"Som marknadsledare inom området medicinska kylapparater är flexibilitet och kvalitet de viktigaste kriterierna när vi väljer våra leverantörer. Störk-Tronic uppfyller alla krav, från prestanda till användarvänlighet. Därför satsar vi på Störk-Tronic."

Exempel på användning

Många kunder till Störk-Tronic är ledande tillverkare av medicinkylskåp, frysapparater, sterilisatorer, varmbad och klimatskåp som används över hela världen.

 • Störk-Tronic Mätnings- och kontrollteknik, styrenheter, styrenheter för medicinsk teknik, sterilisering, sterilisering.
 • Störk-Tronic mät- och styrteknik, styrenheter, styrenheter för medicinsk teknik, nätverkslösningar.
 • Störk-Tronic mät- och styrteknik, styrenheter, styrenheter för medicinsk teknik.
 • Störk-Tronic Mätnings- och kontrollteknik, styrenheter, styrenheter för medicinsk teknik, centrifuger, laboratorieteknik.
 • Störk-Tronic mät- och styrteknik, styrenheter, styrenheter för medicinsk teknik, kylning, laboratorieteknik.

De mest populära produkterna från Störk-Tronic Produkter inom medicinsk utrustning.

 • Commander, C43, fjärrstyrning, fjärrkontroll, nätverksstyrning, medicinsk teknik, laboratorieteknik

  Commander 43

 • ST 551 LCD-styrning, manöverenhet, medicinsk teknik, laboratorieteknik

  ST551 LCD

 • ST 121 Styrning, manöverenhet, medicinsk teknik, laboratorieteknik.

  ST121

Vi vill gärna ha kontakt med Er.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta då vårt kunniga försäljningsteam. Hos oss är du alltid välkommen!

 

Kontakt