• Störk-Tronic Familjeföretag, värderingar, socialt ansvar, service, kvalitet, miljö.

    Företagsvärderingar.

Följa sina värderingar. Ta ansvar.

I vår långsiktiga strategi står våra företagsvärderingar överst. Som familjeföretag ser vi det därför som vår plikt att bry oss om välbefinnandet för alla anställda och kunder. För att kunna upprätthålla våra värderingar även i framtiden har vi definierat fyra huvudområden som är avgörande: service, kvalitet, vårt företags oberoende samt vårt sociala och ekologiska ansvar. 

 

Service. En långvarig och pålitlig partner.

Service har för oss högsta prioritet. Tack vare 90 % kundanpassade produkter och möjlighet till anpassningar av mjuk- och hårdvara  kan vi ge varje kund den perfekta lösningen. Vår målsättning är att kunna leverera den kvalitativt och ekonomiskt bästa produkten till varje kund.

 


Premiumkvalitet på alla områden.

Höga kvalitetsstandarder utmärker de produkter vi erbjuder som tillverkare i mät- och reglerteknikbranschen. Ett stort antal kontroller och certifieringar främjar målsättningen att uppnå en felfri produktion oavsett kvantitet. Dessutom vill vi erbjuda våra kunder långsiktiga lösningar som bidrar till att vi ständigt kan maximera produkternas livslängd.

Vi kan garantera vår premiumkvalitet tack vare
• Otaliga tuffa tester och kompletta kontroller av enskilda komponenter i alla produktionsfaser.
• Säkerhet genom flertalet kontroller.
• Flera testprogram av varje kretskort före monteringen. Programvaran laddas endast på ett kretskort som är perfekt.
• Elektriska kontroller med flera in-circuit- och funktionstester.
• Monteringen av hålmonterade komponenter utförs manuellt i Stuttgart.
• Stresstest under realistiska förutsättningar. Avslutningsvis genomgår den färdigbyggda enheten en 24 timmar lång burn-in-test med över- och underspänning.


Självständighet.
100% made in Germany!

Eftersom vi har vår produktion och utveckling i samma byggnad, vår fabrik i Stuttgart, har vi full kontroll över processerna och kan hålla vårt löfte att endast leverera premiumprodukter. Avdelningarna kan kommunicera direkt med varann utan tidsfördröjning vilket gör att vi  kan uppdatera våra produkter med eventuella förbättringar utan dröjsmål. Detta arbetssätt säkerställs av att vi är ett familjeägt företag i andra generationen.

 


Socialt ansvar.
Fokus: Människor.

Två pelare representerar ansvaret hos Störk-Tronic: det sociala ansvaret och ansvaret om miljön.
Socialt ansvar innebär att vi varken leverar till vapenindustrin eller till krigsområden. Dessutom satsar vi på sociala insatser, som bl.a. Rudolf-Sophien-stiftelsen i Stuttgart. Sedan 1912 bidrar denna välgörenhetstiftelse till rehabilitering och återanpassning av patienter och psykiskt sjuka personer i samhället. För mer information kan du gärna besöka stiftelsens webbsida: www.rrss.de

 


Miljö. Att redan idag tänka på morgondagen.

Störk-Tronics produkter utvecklas med målet att uppnå en maximal energieffektivitet. Reglertekniken håller inte enbart temperaturer konstanta utan reglerar även processer, t.ex. förvärmning av en bakugn eller nattsparläge. Detta sänker kostnader och gynnar miljön.
 
Produktionsprocessen i företaget Störk-Tronic präglas av samma ansvar. Samtliga produktionssteg utförs med senaste teknologin. Processer som kan skada miljön eller personer har på eget initiativ ersatts med miljövänligare metoder. Alla våra certifikat blir ständigt uppdaterade.

 

Vi vill gärna ha kontakt med Er.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta då vårt kunniga försäljningsteam. Hos oss är du alltid välkommen!

 

Kontakt