• Commander Touch:
  Styr. Övervakar.
  Loggar.

Produkthöjdpunkter

Sammankoppling för fjärrunderhåll och fjärrstyrning

Commander möjliggör fjärrunderhåll och fjärrstyrning av sammankopplade temperaturregleringssystem enligt kraven för en komplett temperatur- och dataövervakning (t.ex. enligt HACCP). Det går att ansluta upp till 32 reglerenheter via ST-bus till Commandern och på så sätt styra och göra parameterinställningar direkt på pekskärmen.

 

Övervakning (Monitoring)

Utöver PC-programmet ST-Studio kan man också få åtkomst till reglerenheterna via internet. På så sätt kan man hantera parameterändringar samt larm- och felmeddelanden från valfri plats i hela världen.

 

Manipulationssäkerhet

Till Commanderns uppgifter hör även en komplett registrering av temperaturer (enligt HACCP). Commandern börjar att registrera direkt vid första idrifttagning.

 

Intuitiv manövrering - kan användas utan lång inlärning

Den användarvänliga skärmen och den självförklarande, inuitiva kontrollpanelen gör att du slipper lång inlärning. Redan när det endast finns ett fåtal kyl- och värmeregulatorer sparar du in tid eftersom inställningarna inte längre måste göras på den enskilda regulatorn. Via det integrerade ethernet-gränssnittet går det att ansluta Commandern till internet eller ett företagsinternt nätverk.

 

Energisparfunktioner

Med ECO-tangenten går det att definiera olika energisparfunktioner som optimerar veckoprogrammet. De individuella programinställningarna går att definiera för enskilda reglerenheter eller reglerenhetsgrupper. Fördel: Veckotimern måste inte programmeras på nytt eller förändras eftersom ECO-driftläget arbetar oberoende av det.

Larmadministration

Commanderns larmfunktion är redan aktiverad i standardläget. Tack vare flera konfigureringsmöjligheter går det ställa in olika larm individuellt: summalarm, övertemperatur, undertemperatur, kombinera olika meddelanden och mycket mer. Oavsett om det handlar om e-postmeddelanden eller larmsignal – allt är möjligt.

Användaradministration

Med hjälp av valbara användarnivåer kan man tilldela olika åtkomsträttigheter till t.ex. slutanvändare, servicetekniker och tillverkare. Utöver användarnivåer och roller kan man även tilldela kundspecifika funktioner som t.ex. "Börvärde synligt / osynligt / ändringsbart".

Veckotimer

Med den fritt programmerbara veckotimern går det att aktivera individuella kopplingsprogram, som upptining, natthöjning, belysning eller rengöringscykler. På så sätt går det att minska effekttoppar, t.ex. genom tidsfördröjd upptining, natthöjning eller rengöringscykler. Dessutom kan reglerenheterna parametriseras och benämnas individuellt.

Commander i cloud

Funktionen "Cloud Connect" i Commander upprättar anslutningen till ST Cloud. Allt du behöver är en nätverksanslutning med tillgång till Internet.

När Commander har loggat in på ST Cloud kan alla funktioner användas från vilken internetansluten enhet som helst, t.ex. en PC, laptop, surfplatta eller smartphone.

Commander möjliggör fjärrunderhåll och fjärrstyrning av sammankopplade temperaturregleringssystem.

Commander icon

Alla produkter som kan kopplas samman med vår Commander är märkta med denna symbol. Du hittar den på vår webbsida eller i vår katalog bredvid regulatorer och styrenheter.

Commander Touch 4

 • 4,3 tums display
 • Upplösning på 800 x 480 pixlar
 • Kapacitiv skärm med multitouch-funktion
 • Kraftfull CORTEX A8-processor
 • Kan hantera upp till 32 regulatorer
 • SSL-kodning
 • Ger ideala förutsättningar för användning inom kommersiell kyla som t.ex. kyldiskar

Commander Touch 7

 • 7 tums display
 • Upplösning på 800 x 480 pixlar
 • Kapacitiv skärm med multitouch-funktion
 • Kraftfull CORTEX A8-processor
 • Kan hantera upp till 32 regulatorer
 • SSL-kodning
 • Ger ideala förutsättningar för användning inom värmeteknik, som t.ex. bakugnar
 • Tack vare den överskådliga presentationen går det att visa och vid behov ändra information för varje enskild regulator.

 • Commander möjliggör visualiseringen av alla data, från 112-standardmjukvara till komplexa överhettningsregulatorer och integrerade system.

 • Commander-menyn med vitt skilda funktioner som inställningar för timern, ECO-tangenten med energisparfunktion eller larmhanteringen. 

 • Ljusomkopplingen till fasta dagstider på vecko-, helg- och semesterdagar  bestäms genom veckotimern för varje enskild regulator eller för utvalda regulatorgrupper.

 • Varje enskild regulator kan ställas in individuellt via Commander

 • De registrerade mätvärdena kan enkelt exporteras via ethernet och / eller USB-gränssnitt.

 • Individuella användarkonton tillåter endast utvalda användare av Commandern att ha tillgång till vissa funktioner.

 • Enkel övervakning av Commander-batteriets status.

ST-studio: Utför fjärrunderhåll och fjärrstyrning bekvämt från din arbetsplats.

PC-programmvaran ST-studion* som ingår i leveransen möjliggör manövrering, inställning och parametrisering av enskilda regulatorer via ett företagsinternt nätverk eller internet. Optimerade dataposter kan enkelt importeras. Via lokala nätverk eller internet befinner sig ST-studio i en ständig dialog med en eller flera Commander-enheter som meddelar eventuella felfunktioner i anläggningen.

* ST-Studio kan laddas ner från vår ST-Studio shop:
st-studio.shop


Commander-broschyr

För att ladda ned all information kring Commandern som PDF eller för utskrift trycker du på DOWNLOAD.

 

DOWNLOAD

ST-Cloud: Den moderna molnlösningen från Störk-Tronic.

Med Störk-Tronic Cloud kan du via internet logga in direkt på din Commander och övervaka dina reglerenheter och anläggningar. Oavsett när och från vilken plats.
Tack vare ett sofistikerat säkerhetssystem, i vilket varje Commander har tilldelats en 12-siffrig CloudConnect-ID, är din information och dina anläggningar säkra.
Anslutningen fungerar via domänen www.commander-cloud.eu. På så sätt kan du problemfritt använda våra tjänster utan att dessförinnan behöva köpa och ladda ned en app. 
För mer information om ST-Cloud kan du gärna kontakta vårt kunniga försäljningsteam.

Cloud-broschyr

För att ladda ned all information kring ST-Cloud som PDF eller för utskrift trycker du på DOWNLOAD.

DOWNLOAD

Vi vill gärna ha kontakt med Er.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta då vårt kunniga försäljningsteam. Hos oss är du alltid välkommen!

 

Kontakt