• Störk-Tronic FAQs.

Tillbehör till regulatorn

Angående sensorer / givare till min regulator, kan jag köpa dem / köpa dem senare hos Strörk-Tronic?

I vanliga fall kan du köpa sensorer och givare direkt hos Störk-Tronic. Vänd dig då till vårt kunniga försäljningsteam.

Kontakt

Varför anges två maximala strömvärden för reläerna?

Det första värdet anger max strömmen för ett relä med resistiv last. Det andra värdet beskriver reläets maximala ström vid induktiv last (det är oftast det lägre värdet).

Vilken färg har signaljord hos PT100-3L?

Signaljorden på PT100-3L är vit (om den har köpts hos Störk-Tronic).

På vilka språk finns bruksanvisningen?

Bruksanvisningar för produkter från Störk-Tronic Produkten finns på tyska och engelska.

Är din fråga inte med?

Kontakta oss då personligen! Oavsett om det är via e-post eller telefon - vi ser fram emot att komma i kontakt med dig.

 

Kontakt