• Störk-Tronic FAQs.

Anskaffning och pris

Hur kan jag köpa en standardregulator från katalogen?

Du kan köpa en regulator via kontakt med kontaktpersonen i din region. Kontaktinformation finner du här.

 

Kontakt

Om du behöver beställa något ska du ha det 9-siffriga artikelnumret till hands. Numret står på etiketten som finns på baksidan av regulatorn.

Var kan jag köpa en regulator från Störk-Tronic?

Tala direkt med vår försäljningsavdelning angående beställningar av regulatorer eller utvecklingsuppdrag. Vänd dig då direkt till kontaktpersonen för din region

Kontakt

Om du behöver beställa något ska du ha det 9-siffriga artikelnumret till hands. Numret står på etiketten som finns på baksidan av regulatorn.

När kan min regulator levereras?

Vissa regulatorer finns hos oss på lager och kan levereras direkt, andra tillverkas särskilt för dig. Om du vill ha mer information om leverans av just din regulator kan du kontakta vårt försäljningsteam.

Kontakt

Hur kan jag identifiera regulatorerna för reservdelsbeställningar på ett entydigt sätt?

Din regulator identifieras genom det fullständiga 9-siffriga artikelnumret. Numret står på etiketten som befinner sig på regulatorns baksida.
Ha numret till hands vid varje korrespondens med vårt försäljningsteam.

Kan jag ersätta en regulator från en annan tillverkare med en Störk-Tronic-produkt?

Det beror på kapslingens storlek och regulatorns egenskaper. Du kan informera dig här (länk till standardprodukter) om våra kapslingsstorlekar och regulatorer eller kontakta vårt försäljningsteam för mer information.

Kontakt                           standardprodukter

Är din fråga inte med?

Kontakta oss då personligen! Oavsett om det är via e-post eller telefon - vi ser fram emot att komma i kontakt med dig.

 

Kontakt